Strøm Med Opprinnelsesgarantier

Vi mottar stadig spørsmål om hvilke miljøhensyn som blir tatt ved innkjøp av kraft til kundeporteføljene. Dersom det ikke blir gjort aktive valg og bestillinger ved innkjøpene vil levert elektrisk kraft følge den nasjonale produksjonsmiksen i hht. NVE’s varedeklarasjon.

Kilde: NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

Denne varedeklarasjonen gir et CO2 utslipp på 420 g/kWh.

Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 1 mg RW/kWh. Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak fornybar (over 98 % i 2012), men varedeklarasjonen avviker fra norsk produksjonssammensetning fordi det tas hensyn til bruk av opprinnelsesgarantier for å unngå dobbelttelling av de fornybare egenskapene ved kraften. Når en kraftprodusent har solgt opprinnelsesgarantien separat fra kraftproduksjonen, kan ikke den samme kraften deklareres til kunden som fornybar.

Hoveddelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for denne kraftproduksjonen selges til utlandet.

Mer informasjon finnes på NVE sine hjemmesider.

 

Varedeklarasjon 2014

 

Ved kjøp av opprinnelsesgarantier vil man få en annen varedeklarasjon slik som eksempelet til venstre viser.  Dersom man velger en spesifikk opprinnelse kan det bli angitt på deklarasjonen. Ved å benytte seg av opprinnelsesgarantier kan man gjennom det europeiske systemet sikre at man kun betaler for kraft produsert fra fornybare energikilder. Et bilde på den fysiske kraftflyten er at alle produsenter leverer inn til et felles badekar/kraftkar, og alle forbrukere tapper sitt konsum ut fra det samme karet. Ved å benytte seg av sertifikatordningen vil man sikre økonomisk kompensasjon til produsentene av fornybar energi, mer ren energi inn i systemet, og få øremerket produksjon tilsvarende de kilowattimene man selv forbruker fra fornybare kilder.

NVE og Statnett har ansvaret for ordningen i Norge. Kjøp av opprinnelsesgarantier er frivillig, og må ikke forveksles med det myndighetspålagte systemet med Elsertifikater som kun er et virkemiddel for å få etablert mer miljøvennlig produksjon i Norge og Sverige. Elsertifikatssystemet sikrer ikke kundene kraft fra den miljøvennlige produksjonen den finansierer.

Kilder: NVE og Statnetts web-sider

Eneas Services gir SMB bedrifter konsernstyrke

Store konsern har forhandlingsstyrke, tid og ressurser til å fremforhandle gode avtaler for strøm og forsikring. Små- og mellom store bedrifter har normalt ikke mulighet til å matche dette, men når 22 000 av dem går sammen via Eneas, blir de plutselig en faktor å regne med.

Konsernsjef André Løvestam har ledet Eneas siden januar 2012 og Finansavisens CEO innstikk skrev i juni 2013 om Løvestams ambisjoner om å ta Eneas samkjøp av strømforsikringsmegling og fordelsprogrammet Costsavers til nye høyder.

 

Banbrytande affär med Region Gotland

Eneas Energy AB har tagit en banbrytande affär med Region Gotland ved at hade vunnit en av energitjänstmarknadens absolut största affärer någonsin. Den 13 december ble RAM avtalet undertecknad på Gotland som bedöms vara värd ca 200 MSEK.  Omedelbart under 2012 kommer arbetet för Fas 1 att sättas igång och ordervärdet för denna Fas är 4 MSEK. Allteftersom Fas 1 färdigställs kommer projekt efter projekt att gå vidare i Fas 2 under åren 2012-2015. Region Gotland har idag avsatta investeringsmedel för projektet på 160 MSEK som redan är godkända och reserverade av KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott).

Eneas Energy AB har tagit en banbrytande affär med Region Gotland ved at hade vunnit en av energitjänstmarknadens absolut största affärer någonsin. Den 13 december ble RAM avtalet undertecknad på Gotland som bedöms vara värd ca 200 MSEK.  Omedelbart under 2012 kommer arbetet för Fas 1 att sättas igång och ordervärdet för denna Fas är 4 MSEK. Allteftersom Fas 1 färdigställs kommer projekt efter projekt att gå vidare i Fas 2 under åren 2012-2015. Region Gotland har idag avsatta investeringsmedel för projektet på 160 MSEK som redan är godkända och reserverade av KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott).

Skien kommune har valgt Eneas Energy

Skien kommune vil gjøre store kutt i sitt energiforbruk og har inngått energisparekontrakt (EPC) med Eneas Energy. EPC = garantert lønnsomhet!

Konseptet innebærer at Eneas Energy gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for Skien kommune. Eneas Energy står for gjennomføring av energitiltakene som et totalprosjekt. Eneas garanterer for besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Dette reduserer både arbeid og risiko for Skien kommune. Avtalen omfatter 37 bygg på til sammen 166.671 m2, Samarbeidet vil strekke seg over 10 år og har en ramme på opptil NOK 40,5 Mill.

 

Skien – Energy Performance Contracting

Eneas Energy har reached an agreement with Skien municipality to work together in an Energy Performance Contracting project (EPC).

The project wich is divided in three stages, started in February 2013 and final stage is expected to be completed in 10 years.

Eneas together with Skien municipality har estimated that the turnover of this project will be in the area og 40 MNOK.

Eneas Energy har tecknat ett avtal med en störra landsomfattande fastighetsägare

Eneas Energy AB har tecknat ett avtal med en större landsomfattande fastighetsägareEneas Energy AB har tecknat ett avtal omfattande energiledningsarbete och energiutredningar med en större landsomfattande fastighetsägare. Arbetet beräknas sträcka sig under 12 månader och omfattar drygt 100 000 m2 av olika fastighetstyper. Målsättningen med arbetet är att på ett effektivt sätt reducera energianvändningen för  fastigheterna och uppnå effektiv och ekonomisk drift av anläggningarna.