Strøm Med Opprinnelsesgarantier

Vi mottar stadig spørsmål om hvilke miljøhensyn som blir tatt ved innkjøp av kraft til kundeporteføljene. Dersom det ikke blir gjort aktive valg og bestillinger ved innkjøpene vil levert elektrisk kraft følge den nasjonale produksjonsmiksen i hht. NVE’s varedeklarasjon.

Kilde: NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

Denne varedeklarasjonen gir et CO2 utslipp på 420 g/kWh.

Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 1 mg RW/kWh. Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak fornybar (over 98 % i 2012), men varedeklarasjonen avviker fra norsk produksjonssammensetning fordi det tas hensyn til bruk av opprinnelsesgarantier for å unngå dobbelttelling av de fornybare egenskapene ved kraften. Når en kraftprodusent har solgt opprinnelsesgarantien separat fra kraftproduksjonen, kan ikke den samme kraften deklareres til kunden som fornybar.

Hoveddelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for denne kraftproduksjonen selges til utlandet.

Mer informasjon finnes på NVE sine hjemmesider.

 

Varedeklarasjon 2014

 

Ved kjøp av opprinnelsesgarantier vil man få en annen varedeklarasjon slik som eksempelet til venstre viser.  Dersom man velger en spesifikk opprinnelse kan det bli angitt på deklarasjonen. Ved å benytte seg av opprinnelsesgarantier kan man gjennom det europeiske systemet sikre at man kun betaler for kraft produsert fra fornybare energikilder. Et bilde på den fysiske kraftflyten er at alle produsenter leverer inn til et felles badekar/kraftkar, og alle forbrukere tapper sitt konsum ut fra det samme karet. Ved å benytte seg av sertifikatordningen vil man sikre økonomisk kompensasjon til produsentene av fornybar energi, mer ren energi inn i systemet, og få øremerket produksjon tilsvarende de kilowattimene man selv forbruker fra fornybare kilder.

NVE og Statnett har ansvaret for ordningen i Norge. Kjøp av opprinnelsesgarantier er frivillig, og må ikke forveksles med det myndighetspålagte systemet med Elsertifikater som kun er et virkemiddel for å få etablert mer miljøvennlig produksjon i Norge og Sverige. Elsertifikatssystemet sikrer ikke kundene kraft fra den miljøvennlige produksjonen den finansierer.

Kilder: NVE og Statnetts web-sider