Banbrytande affär med Region Gotland

Eneas Energy AB har tagit en banbrytande affär med Region Gotland ved at hade vunnit en av energitjänstmarknadens absolut största affärer någonsin. Den 13 december ble RAM avtalet undertecknad på Gotland som bedöms vara värd ca 200 MSEK.  Omedelbart under 2012 kommer arbetet för Fas 1 att sättas igång och ordervärdet för denna Fas är 4 MSEK. Allteftersom Fas 1 färdigställs kommer projekt efter projekt att gå vidare i Fas 2 under åren 2012-2015. Region Gotland har idag avsatta investeringsmedel för projektet på 160 MSEK som redan är godkända och reserverade av KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott).

Eneas Energy AB har tagit en banbrytande affär med Region Gotland ved at hade vunnit en av energitjänstmarknadens absolut största affärer någonsin. Den 13 december ble RAM avtalet undertecknad på Gotland som bedöms vara värd ca 200 MSEK.  Omedelbart under 2012 kommer arbetet för Fas 1 att sättas igång och ordervärdet för denna Fas är 4 MSEK. Allteftersom Fas 1 färdigställs kommer projekt efter projekt att gå vidare i Fas 2 under åren 2012-2015. Region Gotland har idag avsatta investeringsmedel för projektet på 160 MSEK som redan är godkända och reserverade av KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott).

Eneas Energy har tecknat ett avtal med en störra landsomfattande fastighetsägare

Eneas Energy AB har tecknat ett avtal med en större landsomfattande fastighetsägareEneas Energy AB har tecknat ett avtal omfattande energiledningsarbete och energiutredningar med en större landsomfattande fastighetsägare. Arbetet beräknas sträcka sig under 12 månader och omfattar drygt 100 000 m2 av olika fastighetstyper. Målsättningen med arbetet är att på ett effektivt sätt reducera energianvändningen för  fastigheterna och uppnå effektiv och ekonomisk drift av anläggningarna. 

Eneas Energy energieffektiviserar Skinnskattebergs Kommun

Det kostar pengar att energieffektivisera, ‘aven om det blir lönsamt på sikt. För att ha råd finns en metod som inneb’r att investeringarna betalas med de framtidiga energibesparingarna. En kommun som nu gennomför detta är Skinnskatteberg.

Nio miljoner kronor under två år satsar Norbergs kommun på¨energieffektiviseringar i sine fastigheter. Pengar som man räknar med att få tilbaka med råge genom att energiförbrukningen minskar.