Eneas Energy energieffektiviserar Skinnskattebergs Kommun

Det kostar pengar att energieffektivisera, ‘aven om det blir lönsamt på sikt. För att ha råd finns en metod som inneb’r att investeringarna betalas med de framtidiga energibesparingarna. En kommun som nu gennomför detta är Skinnskatteberg.

Nio miljoner kronor under två år satsar Norbergs kommun på¨energieffektiviseringar i sine fastigheter. Pengar som man räknar med att få tilbaka med råge genom att energiförbrukningen minskar.