Eneas Energy har tecknat ett avtal med en störra landsomfattande fastighetsägare

Eneas Energy AB har tecknat ett avtal med en större landsomfattande fastighetsägareEneas Energy AB har tecknat ett avtal omfattande energiledningsarbete och energiutredningar med en större landsomfattande fastighetsägare. Arbetet beräknas sträcka sig under 12 månader och omfattar drygt 100 000 m2 av olika fastighetstyper. Målsättningen med arbetet är att på ett effektivt sätt reducera energianvändningen för  fastigheterna och uppnå effektiv och ekonomisk drift av anläggningarna.