Palamon Capital Partners

Palamon Capital Partners, LP on vuonna 1999 perustettu yksityinen pääomayritys, joka tarjoaa pääomarahoitusta eurooppalaisille kasvupalveluyrityksille. Palamon on koko Euroopan laajuinen sijoittaja, joka tarjoaa, toteuttaa ja hoitaa investointeja Iso-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa, Belgiassa, Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa. Yritys sijoittaa erityisesti yrityksiin, joissa se voi olla johtava yksityinen pääomarahoittaja ja joissa kumppaneiden kokeneet toimeksiantajat voivat tarjota strategisia ohjeita ja tukea pääoman arvon kasvattamiseksi.

Yrityksellä on kaksi rahastoa – Palamon European Equity, L.P. ja Palamon European Equity II, L.P. – joiden pääomien arvoksi on arvioitu 1,1 miljardia euroa. Yhdessä ne muodostavat yhden suurimmista yksityisistä osakepääomista, jotka on tarkoitettu Euroopan keskisuurien markkinoiden kasvumahdollisuuksien rahoittamiseen. Palamonin rahastojen sijoittajat toimivat pääasiassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa,  ja joukossa on maailman merkittävimpiä rahoituslaitoksia.

Lisätietoja Palamonista löytyy osoitteesta www.palamon.com