Skien kommune har valgt Eneas Energy

Skien kommune vil gjøre store kutt i sitt energiforbruk og har inngått energisparekontrakt (EPC) med Eneas Energy. EPC = garantert lønnsomhet!

Konseptet innebærer at Eneas Energy gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for Skien kommune. Eneas Energy står for gjennomføring av energitiltakene som et totalprosjekt. Eneas garanterer for besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Dette reduserer både arbeid og risiko for Skien kommune. Avtalen omfatter 37 bygg på til sammen 166.671 m2, Samarbeidet vil strekke seg over 10 år og har en ramme på opptil NOK 40,5 Mill.